مبلمان راشین
فروشگاه
صندلی نهارخوری خام لویی کد 1
قیمت محصول :

2,000,000 تومان

توضیحات کوتاه :

صندلی ناهارخوری لویی خام  یا پشت بیضی کد 1

  • این محصول خام میباشد و قیمت فقط مربوط به اسکلت است.
  • تماما چوب راش ممتاز گرجستان
  • پایه پشت صندلی یک تکه میباشد.
  • اجرای گل منبت سر پایه ها به وسیله دست
  • پایه های خراطی
  • انواع صندلی نهار خوری خام لویی دسته دار، پایه فرانسوی و … در مجموعه موجود میباشد.

موجود

موجود